Báo cáo Công tác ứng phó bão MELOR (Tính đến 18h00 ngày 15/12/2015)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 443 /BC-VP

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO

Công tác ứng phó bão MELOR

 (Tính đến 18h00 ngày 15/12/2015)

           1. Diễn biến

Lúc 14h00 ngày 15/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 121,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức 135 đến 150 km/h) giật cấp 15-16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đêm 15/12, bão Melor vượt qua miền Trung Philippin và đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 16/12, cách đảo Song Tử Tây/QĐ Trường Sa khoảng 750 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (tức 105 đến 135 km/h), giật cấp 14-15.

2. Công tác chỉ đạo

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đã có Công điện số 34/CĐ-TW chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ: Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao chủ động ứng phó với diễn biến của bão.

Bộ Quốc phòng đã có Điện số 59/TK chỉ đạo các đơn vị: BTL Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, BTL Cảnh sát biển; Quân khu: 4, 5, 7, 9; QĐ: 3, 4 triển khai biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão.

3. Kết quả công tác triển khai

Tính đến 15h00 ngày 15/12, theo báo cáo chưa đầy đủ của Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Bình đến Cà Mau đã thông báo, hướng dẫn cho 70.352 phương tiện nghề cá/359.637 LĐ. Cụ thể:

– Hoạt động ở khu vực QĐ Hoàng Sa: 219 phương tiện/1.964 người.

– Hoạt động ở giữa Biển Đông: 199 phương tiện/1.393 người.

– Hoạt động ở khu vực QĐ Trường Sa: 324 phương tiện/3.129 người.

– Hoạt động ở khu vực Nam QĐ Trường Sa: 199 phương tiện/1.652 người.

– Hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến: 69.411 phương tiện/351.499 người.

4. Lực lượng, phương tiện ứng trực phòng chống bão

Tổng số 13.747 người (Bộ đội 13.747, Hàng hải 44), 730 phương tiện các loại của Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Bình