Báo cáo ngày 01/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 01/02/2020)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 59/BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/02/2020

(Tính đến 16h00 ngày 01/02/2020)

 

1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ ngư dân tàu cá BĐ 95462 TS bị khó thở, sức khỏe yếu (do bệnh tim) lúc 16h00 ngày 29/01, cách Tây Bắc đảo Song Tử Tây/QĐ.Trường Sa khoảng 75 hải lý (tiếp theo báo cáo số 58/BC-VP ngày 31/01): Lúc 17h00 ngày 31/01, tàu BĐ 95462 TS đã đưa bệnh nhân về đến Quy Nhơn/Bình Định bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình chuyển vào bệnh viện điều trị.

– 15h00 ngày 31/01, tại vịnh An Thới, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, tàu cá KG 2745 TS khi đang neo đậu bị sóng to, gió lớn đánh đứt dây neo, tàu trôi dạt vào bờ vịnh An Thới.Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Lúc 18h00 cùng ngày, Lữ đoàn 127/Vùng 5/Hải quân điều tàu 976/35 CBCS đến hỗ trợ lai kéo tàu cá ra khỏi cạn đưa về vị trí neo đậu an toàn.

2. Đánh giá chung

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng phương tiện hỗ trợ ngư dân tàu cá bị bệnh và tàu cá bị sự cố trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. NT09.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Quý Đức

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *