Báo cáo ngày 01/5/2018 (Tính đến 17h00 ngày 01/5/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 230/BC-VP

Hà Nội, ngày 01 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/5/2018

(Tính đến 17h00 ngày 01/5/2018)

1. Hỏa hoạn

01h00 ngày 01/5, tại xã Ninh Sơn, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 60 người (Bộ đội 05, Dân quân 20, lực lượng khác 35) và 04 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 05h00 cùng ngày.

2.Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

 2.1. Thủy nội địa: 13h15 ngày 01/5, tại hồ Hàm Lợn, xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, xảy ra vụ đuối nước làm 01 người chết (Nguyễn Hồng Trường, SN 1994), do xuống hồ tắm. Địa phương huy động 38 người (Bộ đội 03, Dân quân 06, lực lượng khác 29), tổ chức tìm kiếm được thi thể nạn nhân lúc 13h45, bàn giao cho gia đình.

2.2. Trên biển

– 09h00 ngày 30/4, tại khu vực đảo Ti Tốp/Hạ Long/Quảng Ninh, xảy ra vụ đuối nước (Đinh Thị Lan, SN 1966). Biên phòng Quảng Ninh điều 01 xuồng/03 CBCS ra cứu nạn, đưa nạn nhân vào viện cấp cứu kịp thời.

– 04h30 ngày 01/4, tại Âu Tàu 2, cảng Tuần Châu/Quảng Ninh, tàu du lịch Công Nghĩa QN 6237/02 TV đang neo đậu bị nước tràn vào khoang, chìm. Địa phương huy động 25 người (Bộ đội 15, lực lượng khác 10) và 02 xuồng, tổ chức cứu nạn, đưa 02 thuyền viên tàu bị nạn vào bờ an toàn.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; huy động lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ cứu nạn trên biển, thủy nội địa và dập tắt hỏa hoạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, Thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.   

  Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng