Báo cáo ngày 01/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 01/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 274/BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 01/6/2022)

1. Hỏa hoạn

– 03h50 ngày 01/6, tại Số 395 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, TX Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra cháy cơ sở Spa, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 04h07 cùng ngày.

– 08h10 ngày 01/6, tại xã Thụy Vân, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 2.000m2 nhà xưởng của Công ty Ta Sa thuộc khu Công nghiệp Thụy Vân, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS Tp. Việt Trì huy động 15 Bộ đội và 25 Dân quân, phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 09h00 cùng ngày.

– 13h50 ngày 01/6, tại phường Kinh Bắc, Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh xảy ra cháy quán Coffee, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 14h00 cùng ngày.

2. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn: 08h30 ngày 31/5, tại khu vực âu cảng Tây Nam đảo Bạch Long Vỹ/Tp. Hải Phòng, tàu dịch vụ hậu cần HP 90769/05 thuyền viên, bị lật do mất cân bằng khi bốc dỡ hàng, trên tàu có 10m3 dầu DO (đã khóa van, không có nguy cơ tràn dầu). Biên phòng thành phố Hải Phòng điều 08 CBCS, phối hợp với lực lượng tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và hỗ trợ phương tiện gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ