Báo cáo ngày 01/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 01/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 341 /BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 01/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 01/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 198.565.252; tử vong 4.233.174, điều trị khỏi 179.294.792.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 150.060; điều trị khỏi 38.734; tử vong 1.306; đang điều trị 110.020.

2. Thiên tai

Sáng 01/8 tại huyện Văn Chấn và Tx.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái mưa to kèm giông lốc làm bị thương 01 người, sập 01 và tốc mái 533 nhà dân. Địa phương huy động 55 người (Bộ đội 10, Dân quân 45) tham gia giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn, Cháy rừng

– 01h50 ngày 01/8, tại khu công nghiệp Dĩnh Kế, Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang xảy ra cháy 01 nhà xưởng của Công ty cổ phần Trường Hải, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 06 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 03h25 cùng ngày.

– 06h10 ngày 01/8, tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 2.000m2 nhà xưởng chế biến gỗ tư nhân, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 31 Dân quân, 07 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 08h35 cùng ngày.

– 18h45 ngày 31/7, tại phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Tp.Đã Nẵng xảy ra cháy 0,3 ha rừng keo, nguyên nhân do người dân đốt ong gây cháy lan. Địa phương huy động 41 người (Bộ đội 35, Dân quân 06), 02 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 21h15 cùng ngày.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ