Báo cáo ngày 01/9/2021 (Tính đến 17h30 ngày 01/9/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 377 /BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/9/2021

(Tính đến 17h30 ngày 01/9/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 01/9)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 218.565.926; tử vong 4.534.129, điều trị khỏi 195.401.092.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 462.096; điều trị khỏi 238.860; tử vong 11.064; đang điều trị 212.168.

2. Hỏa hoạn: 12h30 ngày 01/9, tại Tổ 2, phường Hùng Vương, Tp.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, xảy ra cháy cửa hàng xe máy Minh Hanh sau đó cháy lan sang 02 cửa hàng bên cạnh, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương huy động 10 Bộ đội, 10 Dân quân phối hợp 12 xe chữa cháy, 04 ô tô tiếp nước của Công an dập tắt đám cháy lúc 15h20 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 14h00 ngày 31/8, cách Đông Đà Nẵng khoảng 105 hải lý, ngư dân Trần Văn Bình (47 tuổi) của tàu NA 90236TS bị móc câu đâm vào gân cổ tay gần động mạch chủ, lúc 17h30 cùng ngày tàu KN 369 đang thực hiện nhiệm vụ gần khu vực đã cơ động tiếp cận, cử tổ quân y lên tàu sơ cứu đồng thời tư vấn cho tàu cơ động về bờ cấp cứu ngư dân, tránh bị nhiễm trùng. Hiện sức khỏe ngư dân tạm thời ổn định.

– 19h30 ngày 31/8, tại khu vực biển Hòn Cù cách Tây Nam Cát Bà/Hải Phòng khoảng 02 hải lý, anh Nguyễn Văn Ngọt (1990) đánh cá trên thuyền gỗ bị sóng đánh chìm. Biên phòng Hải Phòng điều 06 CBCS và tàu BP 02.06.02 tổ chức tìm kiếm, đến 20h40 cùng ngày đã cứu được anh Ngọt đưa vào bờ bàn giao cho gia đình.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn. Hỗ trợ, tìm kiếm ngư dân gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu