Báo cáo ngày 01/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 01/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 28 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 427 /BC-VP Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 01/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 01/9/2022)

1. Thiên tai: 15h45 ngày 31/8, tại địa bàn xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang xảy ra lốc xoáy làm sập 02 nhà, tốc mái 13 nhà dân. Ban CHQS huyện An Biên điều 05 Bộ đội, 40 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 07h19 ngày 01/9, tại Số 84, thị trấn An Dương, huyện An Dương, tp. Hải Phòng xảy ra cháy, nguyên nhân do sét đánh. Ban CHQS huyện An Dương điều 20 Bộ đội và Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 08h15 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 07h15 ngày 01/9, bệnh xá đảo Trường Sa tiếp nhận, theo dõi và điều trị bệnh nhân Lê Quốc Trầm (1978), ngư dân tàu cá QNg 90585 TS bị chấn thương ngực kín do tai nạn lao động.

– 04h00 ngày 01/9, tại khu neo Soài Rạp 10 thuộc xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, tp. Hồ Chí Minh, xà lan LA 06775/03 thuyền viên bị chìm do đâm va với tàu vận tải Tiến Đạt 19. Biên phòng tp. Hồ Chí Minh điều 03 CBCS/01 ca nô ra hiện trường cứu 03 thuyền viên và phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn và tham gia các hoạt động cứu nạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Trung tướng Doãn Thái Đức