Báo cáo ngày 02/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 02/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 481 /BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 02/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 02/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 247.902.775; tử vong 5.021.551, điều trị khỏi 224.595.891;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 926.720; điều trị khỏi 822.065; tử vong 22.136; đang điều trị 82.519.

2. Hỏa hoạn:

– 05h45 ngày 02/11, tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng xảy ra cháy 01 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

– 08h40 ngày 02/11, tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội xảy ra cháy 40m2 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 09h10 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 02h00 ngày 02/11, cách Đông Nha Trang khoảng 206 hải lý, Lê Hùng (SN 1958) ngư dân tàu cá PY 93078 TS rơi xuống biển mất tích, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ tìm kiếm. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đề nghị:Địa phương phối hợp với cơ quan chức năng thông báo và huy động các tàu hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát phát hiện hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

– 04h00 ngày 02/11 cách bờ biển Tx.Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh khoảng 07 hải lý, phương tiện không BKS/03 LĐ bị phá nước, chìm. 03 LĐ trôi dạt trên biển. Biên phòng tỉnh Trà Vinh điều 06 CBCS/01 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm. Đến 07h00 cùng ngày đã cứu 03 LĐ đưa vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn hỗ trợ tìm kiếm người phương tiện gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ