Báo cáo ngày 02/6/2022 (Tính đến 17h30 ngày 02/6/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 277/BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/6/2022

(Tính đến 17h30 ngày 02/6/2022)

1. Hỏa hoạn: 14h30 ngày 01/6, tại thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang xảy ra cháy 05 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Tri Tôn điều 25 Bộ đội và Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 15h00 cùng ngày.

2. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn: 04h00 ngày 30/5, tại khu vực cách Đông Nam đảo Hòn Chuối/Cà Mau khoảng 04 hải lý, tàu cá KG 94642 TS/04 LĐ do sóng to, bị chìm; 04 ngư dân được tàu cá KG 90108TS hoạt động gần khu vực cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn và hỗ trợ phương tiện gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ