Báo cáo ngày 02/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 02/8/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 342 /BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 02/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 02/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 199.051.292; tử vong 4.241.236, điều trị khỏi 179.653.493.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 157.507; điều trị khỏi 43.157; tử vong 1.306; đang điều trị 113.044.

2. Thiên tai: Sáng 01/8 tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, xảy ra mưa to kèm giông lốc làm tốc mái 04 nhà dân, hư hại 10.000 cây ăn quả. Biên phòng tỉnh Lào Cai điều 20 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Cháy, Nổ

– 16h15 ngày 01/8, tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, xảy ra cháy 03 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 10 Bộ đội, 25 Dân quân và 01 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 17h10 cùng ngày.

– 08h00 ngày 01/8, tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, xảy ra 01 vụ nổ (chưa rõ vật liệu gây nổ) làm Chảo Chờ Pua (SN 1952) chết, nguyên nhân do đi làm nương vướng vào. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 17h00 ngày 01/8, tại Tổ 7, phường Sông Cầu, Tp. Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, Triệu Hải An (SN 2007) đi tắm sông bị nước cuốn trôi, mất tích. Địa phương huy động 10 Bộ đội 10, 37 Dân quân, 01 ô tô, 02 xuồng, tổ chức tìm kiếm chưa có kết quả.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn, khắc phục vụ nổ và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu