Báo cáo ngày 02/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 02/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 376/BC-VP Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 02/8/2022)

1. Hỏa hoạn: 13h11 ngày 01/8, tại Số 231 đường Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, tp. Hà Nội xảy ra cháy toàn bộ 06 tầng quán Karaoke, nguyên nhân do chập điện. Hậu quả: 03 cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát PCCC hy sinh (2// Đặng Anh Quân; 2/ Đỗ Đức Việt và chiến sỹ Nguyễn Đình Phúc). Ban CHQS quận Cầu Giấy điều 25 Bộ đội, Dân quân phối hợp với 10 kíp xe chữa cháy và 02 xe thang của Công an dập tắt đám cháy lúc 16h45 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 09h00 ngày 01/8, tại khu vực cách Tây Tây Bắc cửa sông Đốc/Cà Mau khoảng 09 hải lý, tàu cá CM 02958TS/01 LĐ, bị mất liên lạc. Biên phòng Cà Mau điều 06 CBCS và huy động 02 tàu cá (CM 91941TS và CM 92347TS), tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

– 09h30 ngày 01/8, tại khu vực cách Đông Hòn Chuối/Cà Mau khoảng 04 hải lý, tàu cá CM 05332TS/02LĐ bị chìm; 02 ngư dân tàu được tàu cá BT 96705TS cứu vớt an toàn.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt hỏa hoạn và hỗ trợ tìm kiếm người, phương tiện gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ