Báo cáo ngày 02/9/2016 (Tính đến 18h00 ngày 02/9/2016)

Cập nhật lần cuối: 14 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 461 /BC-VP

Hà Nội, ngày 02  tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 02/9/2016

(Tính đến 18h00 ngày 02/9/2016)

1. Thiên tai

1.1. 15h00 ngày 01/9, tại bản Nghè, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang xảy ra mưa, dông và sét, làm chết 03 con trâu, gia đình khắc phục hậu quả.

1.2. 18h00 ngày 01/9, tại bản Díu, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang xảy ra mưa, dông và sét làm chết 01 người (Cầu Minh Quân, sinh năm 1989), nguyên nhân bị sét đánh khi đang chăn châu, gia đình tổ chức mai táng.

1.3. 23h00 ngày 01/9, tại xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xảy ra mưa, dông, lốc xoáy. Hậu quả: làm tốc mái 28 nhà dân, đổ 27 cột điện, chết 1.300 con gia cầm, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 55 người (Bộ đội 15, Dân quân 40) giúp dân khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

2.1. 15h00 ngày 01/9, tại thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra cháy tầng 2 nhà nghỉ Tứ Am, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 20 người (Bộ đội 08, Dân quân 12) và 02 kíp xe PCCC tổ chức dập tắt đám cháy lúc 15h30 cùng ngày.

2.2. 20h00 ngày 01/9, tại ấp Phú Lợi, xã Tân Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang xảy ra  cháy 02 nhà dân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức dập tắt đám cháy lúc 21h00 cùng ngày.

2.3. 01h00 ngày 02/9, tại ấp Tân Mỹ, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp xảy ra cháy 200 m2 kho chứa củi, trấu và 04 băng tải truyền trấu, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức dập tắt đám cháy lúc 03h00 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

3.1. 19h30 ngày 01/9, tại 13052’N-109045’E (cách Đông Quy Nhơn/Bình Định khoảng 30 hải lý), tàu BĐ 96259 TS/06 LĐ bị phá nước, chìm. Thuyền trưởng đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo Hàng hải, thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực đến cứu nạn; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Định, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu triển khai biện pháp cứu nạn khẩn cấp, đồng thời thông báo, huy động các tàu cùng Tổ, đội đến tìm kiếm cứu nạn 06 thuyền viên của tàu bị nạn; Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị đang làm nhiệm vụ gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn các ngư dân tàu cá bị nạn trên.

Lúc 20h20 ngày 01/9, Biên phòng Bình Định đã điều tàu BP 32.04.03 đi cứu nạn, 01h30 ngày 02/9 đến hiện trường cứu vớt được toàn bộ số ngư dân tàu cá bị nạn đưa về cảng Quy Nhơn/Bình Định an toàn lúc 07h30 cùng ngày.

3.2. 07h00 ngày 02/9, tại 16055’N-110012’E (cách Đông Đông Bắc TP.Đà Nẵng khoảng 120 hải lý), tàu cá ĐNa 90521 TS có 01 thuyền viên bị đau tức ngực, khó thở (nghi bị nhồi máu cơ tim). Tàu đang chạy về Đà Nẵng để cấp cứu bệnh nhân. Thuyền trưởng đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được tin báo nạn, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chủ tàu thông báo cho các phương tiện hoạt động gần có biện pháp hỗ trợ; chuẩn bị tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân khi tàu cặp bờ; Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải, giữ liên lạc, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về Đà Nẵng và điều  tàu SAR đi đón và cấp cứu nạn nhân.

Lúc 10h15, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 274 đi cứu nạn, 16h20 tiếp cận và đưa bệnh nhân về bờ. Dự kiến 24h00 cùng ngày sẽ về đến Đà Nẵng.

3.3. V/v ngư dân tàu cá QNg 96699TS bị đau bụng (tiếp theo báo cáo số 460/BC-VP ngày 01/9): Lúc 09h00 ngày 02/9/2016, tàu cá QNg 96699 TS về đến cảng Đà Nẵng và đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.       

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; H09.    

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đã ký

Phạm Văn Tỵ