Báo cáo ngày 03/01/2020 (Tính đến 16h30 ngày 03/01/2020)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 4/BC-VP Hà Nội, ngày 03  tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/01/2020

(Tính đến 16h30 ngày 03/01/2020)

 

  1. Thiên tai: 02h20 ngày 03/01, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, xảy ra sạt lở 30m2 (15x2m) đất bờ sông Hậu, không thiệt hại về người. Hiện tại khu vực trên còn nhiều vết nứt, nguy cơ sạt lở có thể xảy ra. Địa phương vận động các hộ gia đình trong khu vực nguy hiểm di dời đến nơi an toàn và triển khai lực lượng canh trực, hướng dẫn giao thông bảo đảm an toàn.
  2. Hỏa hoạn: 12h15 ngày 03/01/2020, tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 400m2 xưởng sản xuất măng tre đan và xưởng sản xuất may mặc, không thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Địa phương huy động 40 người (Bộ đội 10, Dân quân 30) và 04 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 14h10 cùng ngày.
  3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Vụ tàu vận tải Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh, ngày 19/10 (tiếp theo báo cáo số 03/BC-VP ngày 02/01/2020): Trong ngày, Biên phòng TP.Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì 20 CBCS/01 tàu CN 09, 02 xuồng, phối hợp với các lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông.

– 10h00 ngày 02/01, tại 09022’N-106018’E (cách Đông Đông Nam cảng Trần Đề khoảng 09 hải lý), zà lan KG 28468/03 TV, bị mắc cạn. Đến 20h00 cùng ngày, được tàu kéo SG 8741 lai dắt ra khỏi cạn an toàn.

  1. Đánh giá chung

 Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Chủ động huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn; bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông khu vực tàu Vietsun Ingrity bị chìm tại sông Lòng Tàu TP.Hồ Chí Minh.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Phạm Văn Tỵ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *