Báo cáo ngày 03/10/2015 (Tính đến 17h30 ngày 03/10/2015)

Cập nhật lần cuối: 17 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 344 /BC-VP

Hà Nội, ngày 03  tháng 10  năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/10/2015

(Tính đến 17h30 ngày 03/10/2015)

1. Bão số 4 (MUJIGAE)

Lúc 16h00 ngày 03/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam/Trung Quốc khoảng 340 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13-14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc QĐ Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Biển động dữ dội.

1.2. Kết quả công tác triển khai

Tính đến 16h00 ngày 03/9, Biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng thông báo, hướng dẫn cho 60.797 phương tiện nghề cá/286.890 LĐ. Cụ thể:

– Hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm QĐ Hoàng Sa) có 75 phương tiện/667 người.

– Hoạt động ở các khu vực khác và neo đậu tại bến: 58.123 phương tiện/265.430 người.

– Lồng bè, lều chòi canh nuôi trồng thủy sản: 2.599 /3.934 người.

1.3. Lực lượng, phương tiện ứng trực phòng chống bão

Tổng số 236.500 người (Bộ đội 37.916, Dân quân 198.496, Hàng hải 88), 81.508 phương tiện các loại.

2. Thiên tai

16h30 ngày 02/10, tại thôn Hương Sơn, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra mưa dông, kèm theo sấm sét. Hậu quả: chết 02 người do sét đánh. Gia đình đưa thi thể các nạn nhân về mai táng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Phó TTg Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT10.     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Phạm Văn Tỵ