Báo cáo ngày 03/10/2021 (Tính đến 17h30 ngày 03/10/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 427 /BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/10/2021

(Tính đến 17h30 ngày 03/10/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 03/10)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 235.468.870; tử vong 4.812.849, điều trị khỏi 212.267.576

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 803.202; điều trị khỏi 664.938; tử vong 19.601; đang điều trị 118.663.

2. Hỏa hoạn: 20h50 ngày 02/10 tại khu vực gầm cầu Sông Dầm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tàu QNg 90724 TS bị cháy, nguyên nhân đang được điều tra làm rõ. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt dám cháy lúc 21h20 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 06h00 ngày 02/10, cách Đông Nam nhà giàn DK1-XI/Bãi Tư Chính khoảng 24 hải lý, Lê Văn Lại (SN 1972) lao động trên tàu PY 90513 TS, bị tai nạn lao động (đứt 04 ngón tay trái) tàu KN 269 đang trực gần khu vực đã tiếp cận sơ cứu băng bó vết thương, cấp thuốc, tình trạng bệnh nhân đã ổn định. 08h00 cùng ngày tàu KN 269 đã hướng dẫn tàu cá đưa bệnh nhân về bờ điều trị.

– Vụ việc Hoàng Phi Trường ngư dân tàu cá NA 96888 TS bị rơi xuống biển mất tích (tiếp theo báo cáo số 426/BC- VP ngày 02/10). 09h00 ngày 03/10 lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình.

4 . Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ và tìm kiếm ngư dân bị nạn trên biển, làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức