Báo cáo ngày 03/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 03/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 483 /BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 03/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 03/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 248.379.004; tử vong 5.030.985, điều trị khỏi 225.062.911;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 932.357; điều trị khỏi 824.806; tử vong 22.205; đang điều trị 85.346 .

2. Thiên tai: 08h30 ngày 03/11, xảy ra mưa to gây sạt lở 120m3 đất đá tuyến đường 4H, thuộc địa bàn xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

– 03h15 ngày 03/11, tại phường Tân Thiện, TX La Gi, tỉnh Bình Thuận xảy ra cháy 01 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 03h40 cùng ngày.

– 09h00 ngày 03/11, tại xã Mường Phăng, Tp. Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra cháy 01 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 10h40 cùng ngày.

– 13h30 ngày 03/11, tại Số 92, đường Suối Rồng, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Tp. Hải Phòng xảy ra cháy. Địa phương huy động 35 Bộ đội và Dân quân phối hợp với 01 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 13h45 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 02h30 ngày 03/11, tại khu vực thuộc hang Thiên Cung, vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tàu vận tải TB 3699/03 thuyền viên va chạm với tàu vỏ gỗ (chưa rõ BKS)/02LĐ. Hậu quả: Tàu vỏ gỗ bị chìm, 02 người bị nước cuốn trôi, mất tích. Biên phòng Quảng Ninh điều 11 CBCS/02 xuồng phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

5. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người bị mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ