Báo cáo ngày 03/9/2020 (Tính đến 17h00 ngày 03/9/2020)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 436 /BC-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 03/9/2020

(Tính đến 17h00 ngày 03/9/2020)

                                                            

  1. Công tác phòng chống dịch Covid-19 (tính đến 16h30 ngày 03/9).

1.1. Tình hình dịch trên Thế giới

Trên thế giới có 213 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid -19, cụ thể: Số người mắc: 26.194.004 người; số người tử vong: 867.607 người; số người hồi phục: 18.445.738 người.

1.2. Tình hình dịch tại Việt Nam

Tổng số bị nhiễm Covid-19: 1.046 ca. Trong đó: tử vong 35 ca, đã được chữa khỏi 748 ca, đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện 263 ca.

1.3. Số công dân cách ly tại đơn vị Quân đội và địa phương

  1. Tổng tích lũy cả nước:

+ Đã cách ly: 457.954 người;

+ Hết cách ly: 435.848 người;

+ Hiện đang cách ly: 22.106 người.

  1. Số công dân cách ly tại đơn vị Quân đội

Quân đội triển khai 173 điểm tiếp nhận công dân để cách ly, trong đó có: 76 điểm hiện đang có công dân cách ly.

– Tổng tích lũy:

+ Đã cách ly: 111.997 người;

+ Hết cách ly: 105.197 người;

+ Hiện đang cách ly: 6.800 người.

  1. Số công dân cách ly tại địa phương

+ Đã cách ly: 345.957 người;

+ Hết cách ly: 330.651 người;

+ Hiện đang cách ly: 15.306 người.

  1. 2. Thiên tai

18h00 ngày 31/8, tại xã Thượng Hà, huyện Bảo lộc, tỉnh Cao Bằng do mưa to và dông lốc làm tốc mái 02 nhà dân, không thiệt hại về người. Biên phòng tỉnh Cao Bằng điều 08 CBCS phối hợp với địa phương tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả.

  1. Hỏa hoạn, cháy rừng

3.1. Hỏa hoạn: 05h45 ngày 02/9, tại chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy Ki ốt tạp hóa tư nhân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Biên phòng tỉnh Quảng Ninh điều 15 CBCS/03 ô tô, phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 07h15 cùng ngày.

3.2. Cháy rừng: 21h00 ngày 02/9, tại xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế xảy ra cháy 07 ha rừng tràm, nguyên nhân do người dân đốt thực bì gây cháy lan. Địa phương huy động 109 người (Bộ đội: 15, Dân quân: 35, lực lượng khác 59), tổ chức dập tắt đám cháy lúc 22h45 cùng ngày.

  1. 4. Đánh giá chung

  Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Doãn Thái Đức