Báo cáo ngày 04/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 04/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
BỘ TỔNG THAM MƯU

CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-CHCN Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 04/01/2022)

1. Hỏa hoạn

– 21h45 ngày 03/01, tại phòng H4, ngõ 18, ngách 79 phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội xảy ra cháy. Hậu quả: 03 người tử vong (Phạm Huy Hoàng, Trần Thị Trang, Phùng Duy Hải, đều SN 1994), nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 12 người (Bộ đội 02, Dân quân 10), phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 22 h15 cùng ngày.

– 01h00 ngày 04/01, tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ tổ chức dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

– 04h42 ngày 04/01, tại Số 143 đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh xảy ra cháy bãi giữ xe ô tô Trung Dũng, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 04h56 cùng ngày.

2. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

3. Kíp trực ngày 05/01/2022

– Trực Chỉ huy Cục: Thiếu tướng Lã Đại Phong – Phó Cục trưởng.

– Trực ban trưởng: Thiếu tá Trịnh Quang Vinh, Trợ lý TBT.

Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Tổng Tham mưu trưởng (để b/c);

– Chủ nhiệm TCCT (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Nguyễn Trọng Bình (để b/c);

– C50, C51, C69, C10, C11, C12, C14;

– Báo QĐND, THQĐ;

– Lưu: VT, TB. H13.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong