Báo cáo ngày 04/02/2020 (Tính đến 16h00 ngày 04/02/2020)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 62/BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/02/2020

(Tính đến 16h00 ngày 04/02/2020)

  1. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 17h30 ngày 01/02, tại 10022’N-107002’E (cách Nam mũi Vũng Tàu khoảng 02 hải lý), tàu cá BV 92373 TS phát hiện 02 ngư dân (Nguyễn Thanh Liêm SN 1968 và Nguyễn Văn Châu SN 1975) không có trên tàu, Biên phòng Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với chủ tàu cá BV 92373 TS thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

– 12h35 ngày 04/02, tại 19026’N-106023’E (cách Đông cửa Lạch Ghép/Thanh Hóa khoảng 33 hải lý), tàu cá TH 90183/07 LĐ bị phá nước, chìm. 07 LĐ ôm phao cứu sinh trôi dạt trên biển. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa, BTM Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, BTM Hải quân, Cảnh sát biển tích cực khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn. Lúc 14h18 cùng ngày, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam điều tàu SAR 411 đi cứu nạn đồng thời huy động tàu Atlantic Ocean (cách vị trí tàu bị nạn khoảng 16 hải lý) tham gia TKCN; Biên phòng Thanh Hóa điều 05 CBCS và huy động tàu cá TH 92555 TS đi cứu nạn.

  1. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn, nắm chác tình hình, thực hiện đúng chế độ báo cáo; Tích cực, chủ động điều động lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn 07 ngư dân tàu TH 90183 TS bị nạn và 02 ngư dân mất tích tàu cá BV 92373 TS.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *