Báo cáo ngày 04/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 04/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 80/BC-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 04/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 04/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 388.675.393; tử vong 5.732.006; điều trị khỏi 308.103.316.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.304.095; điều trị khỏi 2.093.947; tử vong 38.036; đang điều trị 172.085.

2. Hỏa hoạn

– 19h00 ngày 03/02, tại chung cư H2A, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy 01 căn hộ, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS quận Hoàng Mai điều 12 CBCS phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt dám cháy lúc 20h00 cùng ngày.

– 21h05 ngày 03/02, tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 06 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt dám cháy lúc 01h00 ngày 04/2.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu