Báo cáo ngày 04/10/2018 (Tính đến 17h00 ngày 04/10/2018)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Số: 531/BC-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/10/2018

(Tính đến 17h00 ngày 04/10/2018)

1. Hỏa hoạn

Địa bàn BTL Thủ đô Hà Nội: 08h30 ngày 04/10, tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, xảy ra cháy tầng 3 (nhà 5 tầng) cơ sở kinh doanh thẩm mỹ viện công nghệ cao ABC, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ và 03 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 09h15 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy nội địa

Địa bàn Quân khu 2: 06h00 ngày 02/10, tại khu vực sông biên giới, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cao, xảy ra vụ đuối nước làm 01 người chết (do trượt chân xuống suối, nước cuốn trôi). Biên phòng Lào Cai điều 05 CBCS phối hợp với địa phương, tổ chức tìm kiếm được thi thể nạn nhân lúc 13h30 cùng ngày, bàn giao cho gia đình.

2.2. Trên biển

08h00 ngày 03/10, tại 18055’N-106057’E (cách Đông Đông Bắc cửa Hội/Nghệ An khoảng 68 hải lý), tàu cá NA 95413 TS/06 LĐ bị hỏng máy chính, neo đậu tại chỗ. Thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu xác minh thông tin, duy trì liên lạc với tàu bị nạn, thông báo huy động các tàu cá cùng tổ và các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn; Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam phát thông báo hàng hải, duy trì liên lạc với tàu bị nạn; BTM Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động gần khu vực biết có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn.

3. Đánh giá chung

Trong ngày các cơ quan, đơn vị và địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, chủ động sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn trên biển, thủy nội địa.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– BTS/Đài TNVN,

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB; D09

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Ngô Quý Đức