Báo cáo ngày 04/10/2022 (Tính đến 17h30 ngày 04/10/2022)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 493 /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/10/2022

(Tính đến 17h30 ngày 04/10/2022)

1. Thiên tai: Khắc phục hậu quả do lũ ống tại xã Tà Cạ, Mường Típ, Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An: Trong ngày BTL QK4 điều 408 CBCS (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: 196, Bộ đội Biên phòng Nghệ An: 120, Đoàn KTQP: 35, Dân quân: 57) và 31 ô tô và 47 xe máy, tham gia giúp dân khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn: 09h30 ngày 04/10, tại Số 250, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, tp. Hà Nội xảy ra cháy hộp kỹ thuật viễn thông, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS quận Hai Bà Trưng điều 05 Bộ đội, 10 Dân quân phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 09h45 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn: 04h00 ngày 03/10, tại khu vực cách Tây Bắc đảo Đá Lát/QĐ Trường Sa khoảng 67 hải lý, ngư dân Trần Văn Thi (1979) của tàu cá QNa 90109 TS bị sa ruột, tàu đang đưa bệnh nhân về đảo Đá Lát để được hỗ trợ cứu chữa. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Nam, Khánh Hòa, BTM: Bộ đội Biên phòng, Hải quân chỉ đạo cơ quan chức năng, phối hợp với chủ tàu kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu chạy về nơi gần nhất để được hỗ trợ cứu chữa; đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện đón cấp cứu bệnh nhân khi tàu cập đảo.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn và hỗ trợ cứu chữa ngư dân bị bệnh trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ