Báo cáo ngày 04/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 04/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 484 /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 04/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 04/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 248.851.999; tử vong 5.037.735, điều trị khỏi 225.462.761;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 939.463; điều trị khỏi 833.675; tử vong 22.283; đang điều trị 83.505 .

2. Hỏa hoạn: 04h55 ngày 04/11, tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do bất cẩn trong sử dụng lửa. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 05h15 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 11h30 ngày 03/11, cách Tây Nam bãi cạn Đông Sơn khoảng 36 hải lý (gần khu vực giáp ranh thềm lục địa Việt Nam – Inđônêxia) Nguyễn Văn Kiên (1982) thuyền trưởng tàu cá BV 93161 TS/11LĐ bị tai nạn lao động rách cuống lưỡi, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân điều tàu 276 thực hiện nhiệm vụ gần khu vực tiếp cận sơ cứu, cấp thuốc cho ngư dân bị nạn. Sức khỏe ngư dân tạm thời ổn định.

– 02 người mất tích trong vụ va chạm giữa tàu vận tải TB 3699/03 TV và tàu vỏ gỗ/02LĐ, (tiếp theo báo cáo số 483/BC- VP ngày 03/11). 21h00 ngày 03/11, lực lượng tìm kiếm vớt được thi thể 02 nạn nhân bàn giao cho gia đình.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân bị tai nạn, tìm kiếm người bị mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ