Báo cáo ngày 04/12/2016 (Tính đến 17h00 ngày 04/12/2016)

Cập nhật lần cuối: 9 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:658 /BC-VP

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/12/2016

(Tính đến 17h00 ngày 04/12/2016)

1. Thiên tai

Từ ngày 29/11 đến ngày 04/12/2016 trên địa bàn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-200 mm gây ngập lụt cục bộ 04 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Khánh Hòa làm thiệt hại lớn về người và tài sản, cụ thể:

– Về người: Chết 15 người (Quảng Nam 04, Quảng Ngãi 04, Bình Định 06, Gia Lai 01); bị thương 01 (Bình Định).

– Về tài sản: Ngập 5.181 nhà dân (Quảng Nam 1.358, Bình Định 3.822, Khánh Hòa 01); tốc mái 19 nhà dân (Khánh Hòa); ngập 8.136 ha hoa màu (Bình Định); chết, nước cuốn trôi 2.562 con gia súc gia cầm (Bình Định); sạt lở 15.523m3 kênh mương (Bình Định) và 4.890m3 đường giao thông (Quảng Ngãi 2003, Bình Định 4.190m3, Khánh Hòa 500m3); nước cuốn trôi, hư hỏng 140 cầu cống, đập tạm. Lực lượng địa phương tập trung mọi nỗ lực khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

02h00 ngày 04/12, tại phường Trùng Văn, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 04 ki ốt tạp hóa, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 100 người (Bộ đội 06, Dân quân 20, lực lượng khác 74) và 04 kíp xe PCCC tổ chức dập tắt đám cháy lúc 03h00 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Ngày 02/12, tại khu vực luồng sông Mang thuộc xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, anh Lê Văn Bình điều khiển xuồng gỗ không BKS, bị ngã rơi xuống sông mất tích. Biên phòng Quảng Ninh điều 01 xuồng/05 CBCS tìm kiếm được thi thể nạn nhân lúc 09h00 ngày 04/12, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

– 05h00 ngày 03/12, tại vùng biển khu vực Đá Đen, thuộc xã Bản Sen, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, tàu vỏ sắt không BKS/05 LĐ bị sóng đánh chìm. 05 lao động trên tàu bị nạn được các tàu cá cùng tổ đội cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.           

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; D09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đãký)

Phạm Văn Tỵ