Báo cáo ngày 04/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 04/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 538 /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 04/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 04/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 265.228.759; tử vong 5.258.927; điều trị khỏi 239.023.345;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.280.780; điều trị khỏi 1.006.459; tử vong 25.858; đang điều trị 248.463.

2. Hỏa hoạn: 04h45 ngày 04/12, tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai xảy ra cháy cửa hàng văn phòng phẩm. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy Nội địa: 10h45 ngày 04/12 tại hồ Văn Lang, Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Văn Thắng – SN 1959 đi câu cá ngã xuống hồ mất tích, Ban CHQS thành phố Việt Trì điều 10 CBCS tham gia cùng lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

2.2. Trên Biển:

– 11h00 ngày 02/12 cách cửa biển Kiến Vàng, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau khoảng 01 hải lý, phương tiện không BKS/04 LĐ bị sóng đánh chìm, 03 người bơi được vào bờ, 01 người mất tích (Đoái Hoài Nam, SN 2004). Biên phòng tỉnh Cà Mau điều 10 CBCS và huy động 02 tàu của ngư dân tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

– Công tác tìm kiếm 05 ngư dân tàu cá NA 93553 TS/06 LĐ bị mất tích (tiếp theo báo cáo số 536/BC-VP, ngày 03/12): Trong ngày Biên phòng tỉnh Nghệ An tiếp tục duy trì tàu CN-09/08 CBCS tìm kiếm 05 ngư dân bị mất tích, nhưng chưa có kết quả.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, tìm kiếm người bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Văn Tỵ