Báo cáo ngày 04/3/2018 (Tính đến 16h30 ngày 04/3/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

 BỘ TỔNG THAM MƯU

CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:235/BC-CHCN   

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/3/2018

(Tính đến 16h30 ngày 04/3/2018)

1. Thiên tai

– 17h00 ngày 03/3, tại 03 xã Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xảy ra 01 vụ lốc xoáy, làm tốc mái hoàn toàn 40 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 83 người (Bộ đội 05, Dân quân 78), tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

– 22h00 ngày 03/3, tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang xảy ra 01 vụ giông, lốc, làm tốc mái 10 nhà dân, không thiệt hại về người. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

– 16h40 ngày 02/3, tại xã Lao Chải, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người. Biên phòng Lào Cai điều 30 CBCS cùng lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 17h30 cùng ngày.

– 09h50 ngày 04/3, tại xã Tân Chiều, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội xảy ra vụ cháy 04 nhà dân (các cơ sở kinh doanh: Tái chế nhựa, giấy vụn, sắt thép và bia hơi), không thiệt hại về người. Địa phương huy động 40 người (Bộ đội 10, Dân quân 30) và 08 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 10h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

Ngày 02/3, tàu Budva quốc tịch Montenegro hành trình từ Trung Quốc đi Singapore, khi tàu đi ngang vùng biển Vũng Tàu có 01 thuyền viên bị tai nạn lao động đứt ngón tay, máu ra nhiều. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Biên phòng Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức tiếp nhận và làm thủ tục đưa nạn nhân vào Bệnh viên TP.Vũng Tàu cấp cứu, điều trị kịp thời. 

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện  giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạntrợ giúp cấp cứu người bị nạn trên biển.

Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

– Đ/c TTMT, CN TCCT (để b/c);

– Trực Chỉ huy BTTM (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

– CVP BQP, Trực ban SCH BQP;

– C51, C69, C12, C14, Báo QĐND, THQĐ;

– Thủ trưởng Cục, các Phòng, Ban;

– Lưu: VT, TB; NT16.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Thiếu tướng Trương Đức Nghĩa