Báo cáo ngày 04/5/2021 (Tính đến 17h30 ngày 04/5/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 196 /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/5/2021

(Tính đến 17h30 ngày 04/5/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 04/5)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 154.198.574; số người tử vong 3.227.222; số người hồi phục 132.345.954.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 2.985; điều trị khỏi 2.560; tử vong 35; đang điều trị 386, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 40.505.

2. Thiên tai

Tối 03/5, tại địa bàn các huyện Mường Tè, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu xảy ra lốc xoáy, làm tốc mái 58 nhà dân, 05 phòng học. Biên phòng Lai Châu điều 25 CBCS giúp dân khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn

18h10 ngày 03/5, tại phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy 700m2 nhà xưởng chuyên sản xuất mút xốp của Công ty INSULPACK Việt Nam, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang được làm rõ. Địa phương huy động 20 Dân quân, 08 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 20h40 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm, cứu nạn

10h00 ngày 04/5, tại 08040’N-106021’E (cách Tây Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khoảng 10 hải lý), tàu cá TG 92399 TS/05LĐ bị phá nước, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Biên phòng Tiền Giang phối hợp với gia đình chủ tàu huy động tàu TG 91177 TS và các tàu cùng tổ, đội đến hỗ trợ, khắc phục sự cố.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân tàu cá bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức