Báo cáo ngày 04/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 04/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 04/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 04/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 184.253.539; số người tử vong 3.987.552; số người hồi phục 168.632.919.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 19.570; điều trị khỏi 7.643; tử vong 86; đang điều trị 11.841, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 207.303.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn

09h00 ngày 04/7, tại ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh xảy ra cháy 01 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động 08 Dân quân dập tắt đám cháy lúc 10h00 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng

– 14h15 ngày 03/7, tại phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP.Hải Phòng xảy ra cháy 0,1ha rừng thông, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 88 người (Bộ đội 42, 10 Dân quân 15, LL khác 33) và 03 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 15h45 cùng ngày.

-19h30 ngày 03/7, tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra cháy 0,1ha rừng phòng hộ, nguyên nhân đang được điều tra. Biên phòng Thừa Thiên Huế điều động 30 CBCS phối hợp với nhân dân địa phương dập tắt đám cháy lúc 20h30 cùng ngày.

– 23h45 ngày 03/7, tại xã Phú Lộc, huyện Can Lôc, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra cháy 01ha rừng thông, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 400 người (Bộ đội 35, Dân quân 70, LL khác 295) và 04 xe ô tô, dập tắt đám cháy lúc 01h45 ngày 04/7.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hg10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Hải Châu