Báo cáo ngày 04/7/2022 (Tính đến 17h30 ngày 04/7/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 329 /BC-VP Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022

 

BÁO CÁO

Tình hình ngày 04/7/2022

(Tính đến 17h30 ngày 04/7/2022)

1. Thiên tai

– Ngày 03/7, tại xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ và xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên xảy ra sạt lở 900m3 đất đá tại Km 21, 29, Quốc lộ 4H làm 02 người tử vong (Lý Chiều Sài – 1988, Phùng Mùi Nài – 1992). Biên phòng tỉnh Điện Biên điều 11 CBCS phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

– Vụ việc tìm kiếm người mất tích tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (tiếp theo Báo cáo số 327/BC-VP ngày 03/7). Lực lượng tham gia tìm kiếm 128 người (Bộ đội 20, Dân quân 28, lực lượng khác 80), chưa có kết quả.

2. Hỏa hoạn: Lúc 13h15 và 13h45 ngày 04/7, tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội xảy ra cháy 02 nhà dân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Ban CHQS quận Hoàng Mai điều 24 CBCS và Dân quân phối hợp với 04 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 14h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 07h30 ngày 04/7, tại bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra đuối nước làm 01 người chết (Nguyễn Minh Loan – 1973), 01 người mất tích (Nguyễn Long Vân – 2012). Biên phòng Hà Tĩnh điều 05 CBCS/01 xuồng phối hợp lực lượng tại chỗ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Doãn Thái Đức