Báo cáo ngày 05/01/2021 (Tính đến 18h00 ngày 05/01/2021)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10 /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/01/2021

(Tính đến 18h00 ngày 05/01/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 17h30 ngày 05/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 215 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 86.118.431 người; số người tử vong 1.860.834 người; số người hồi phục 61.076.162 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 1.497 ca; điều trị khỏi 1.339 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 123; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 19.055 người.

2. Hỏa hoạn

– 02h00 ngày 05/01, tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, xảy ra cháy 01 nhà dân. Hậu quả: Bị thương 01 người, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ đưa người bị thương đi cấp cứu và dập tắt đám cháy.

– 10h45 ngày 05/01, tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội, xảy ra cháy 1.500 m2 (xưởng gỗ, xưởng sản xuất bếp gas, xưởng in), không thiệt hại về người. Địa phương huy động 85 người (Bộ đội 10, Dân quân 35, lực lượng khác 40), 05 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 13h15 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– Tàu cá ĐNa 90981 TS/11 LĐ, hỏng máy thả trôi lúc 17h00 ngày 02/01, (tiếp theo báo cáo số 04/BC-VP ngày 04/01). Lúc 00h00 ngày 05/01, tàu cá QNg 94942 TS đã hỗ trợ lai, kéo tàu cá ĐNa 90981 TS về đến cảng Đà Nẵng an toàn.

– Tàu cá BĐ 97692TS/07 LĐ, hỏng máy thả trôi lúc 05h00 ngày 04/01(tiếp theo báo cáo số 04/BC-VP ngày 04/01). Lúc 07h34 ngày 05/01, tàu SAR 412 đã hỗ trợ lai, kéo tàu cá BĐ 97692TS về đến cảng Đà Nẵng an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn; hỗ trợ cứu nạn tàu cá bị sự cố.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *