Báo cáo ngày 05/02/2016 (Tính đến 18h00 ngày 05/02/2016)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số: 60 /BC-VP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/02/2016

(Tính đến 18h00 ngày 05/02/2016)


1. Hỏa hoạn

1.1. 17h00 ngày 04/02, tại thôn Đồng, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà trọ, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 02 kíp xe chữa cháy/Cảnh sát PCCC phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 17h15 cùng ngày.

1.2. 19h30 ngày 04/02, tại  thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội xảy ra cháy kho chứa săm, lốp ôtô cũ của tư nhân, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 04 kíp xe chữa cháy/Cảnh sát PCCC phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 19h55 cùng ngày.

1.3. 21h00 ngày 04/02, tại nhà khách 198, đường Lữ Gia, phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ cháy 01 phòng khách, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 03 kíp xe chữa cháy/Cảnh sát PCCC phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 21h20 cùng ngày.

1.4. 22h45 ngày 04.2 tại cơ sở kinh doanh sơn BU tại thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ cháy kho chứa sơn thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 04 kíp xe chữa cháy/Cảnh sát PCCC phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 03h30 cùng ngày.

1.5. 01h00 ngày 05/02, tại đường 5B, phường Tân Hòa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ cháy xưởng vải, không thiệt hại về người. Địa phương đã huy 10 kíp xe chữa cháy/ Cảnh sát PCCC phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt lúc 05h30 cùng ngày.

1.6. 02h30 ngày 05/02, tại khóm Bình Đức, phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang xảy ra cháy kho nguyên liệu làm nhang, không thiệt hại về người. Địa phương huy động 60 người (DQTV 20, lực lượng khác 40) tham gia dập tắt đám cháy lúc 03h40 cùng ngày.

1.7. 10h30 ngày 05/02, tại 1325 đường Phạm Hùng kéo dài, Ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHNMTV Hoa mai, cháy 01 phòng lầu 1, thiệt hại khoảng 50 tỷ đồng, không có thiệt hại về người. Địa phương huy động 03 kíp xe chữa cháy/Cảnh sát PCCC phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 11h30 cùng ngày.

2. Kết quả kiểm đếm tàu cá hoạt động trên biển

Theo báo cáo của Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, tính đến 17h00 ngày 05/02/2016: Đã liên lạc được với 14.353 phương tiện/75.542 người đang hoạt động trên biển (trong đó dự kiến: 11.898 phương tiện/58.743 người về bờ trước tết và 2.455 phương tiện/16.799 người hoạt động trên biển trong dịp tết.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm, cứu nạn

Về vụ tàu cá BV 6767 TS/06 LĐ, có 01 người bị rơi xuống biển mất tích. (tiếp theo báo cáo số 58/BC-VP ngày 04/02/2016). Ngày 05/02 địa phương và gia đình huy động 04 tàu cá của địa phương tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.  

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Hoàng Trung Hải CT UB (để b/c);

– Đ/c Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh PCTTT UB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– TTXVN, Đài THVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT09.     

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Trương Đức Nghĩa