Báo cáo ngày 05/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 05/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 05/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 05/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 391.869.176; tử vong 5.745.435; điều trị khỏi 310.625.245.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.315.689; điều trị khỏi 2.102.456; tử vong 38.147; đang điều trị 175.086.

2. Hỏa hoạn

00h30 ngày 05/02, tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, xảy ra cháy cở sở sản xuất nhựa tư nhân, không thiệt hại về người, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 05 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 02h00 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

04h30 ngày 04/02, cách cửa Mỹ Thạnh/Sóc Trăng khoảng 10 hải lý, tàu cá ST 93249 TS/13 LĐ, bị phá nước, chìm, 01 lao động bị mắc kẹt trong hầm máy (Nguyễn Thanh Xuyên SN 1990), 12 lao động được tàu hoạt động gần cứu an toàn. Biên phòng Sóc Trăng phối hợp với gia đình thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần hỗ trợ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ tìm kiếm người, phương tiện bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu