Báo cáo ngày 05/10/2022 (Tính đến 17h30 ngày 05/10/2022)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 494 /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/10/2022

(Tính đến 17h30 ngày 05/10/2022)

1. Thiên tai

– Khắc phục hậu quả do lũ ống tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An: Trong ngày, BTL QK4 điều 423 CBCS (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: 196, Bộ đội Biên phòng Nghệ An: 135, Đoàn KTQP 4: 35, Dân quân: 57) và 32 ô tô, 47 xe mô tô và dụng cụ cầm tay tham gia giúp dân khắc phục hậu quả.

– Biên phòng tỉnh Quảng Nam điều 250 CBCS phối hợp với lực lượng tại chỗ giúp dân các huyện Núi Thành, TP. Hội An, Thăng Bình, Tây Giang, Nam Giang và TP. Hội An khắc phục hậu quả mưa, lũ do hoàn lưu bão số 4 gây ra.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

2.1. Thủy nội địa: 09h30 ngày 05/10, trên sông Thao, đoạn chảy qua xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ xảy ra vụ lật thuyền, làm 01 người (Đỗ mạnh Việt, SN 1980) bị nước cuốn mất tích. Ban CHQS huyện Lâm Thao điều 03 Bộ đội, 05 Dân quân, phối hợp với lực lượng tại chỗ, tổ chức tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

2.2. Trên biển: Vụ ngư dân của tàu cá QNa 90109 TS bị sa ruột (tiếp theo Báo cáo số 493/BC-VP ngày 04/10): Dự kiến 20h00 ngày 05/10, sẽ cập đảo Phú Quý/Bình Thuận để được cứu chữa.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm người mất tích, ngư dân bị bệnh trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ