Báo cáo ngày 05/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 05/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 125/BC-VP

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 05/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 05/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 443.362.445; tử vong 6.007.154; điều trị khỏi 376.225.513.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 4.059.262; điều trị khỏi 2.589.436; tử vong 40.644; đang điều trị 1.429.182.

2. Cháy rừng: 09h30 ngày 04/3, tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, Tp.Đà Nẵng xảy ra cháy 01ha rừng Tràm, nguyên nhân do người dân bất cẩn khi sử dụng lửa. Kho 178/Vùng 3 Hải quân điều 100 Cán bộ, chiến sỹ, 02 xe chữa cháy phối hợp lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 11h30 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 04h15 ngày 05/3, cách Đông Nam cửa Lạch Quèn/Nghệ An khoảng 21 hải lý, Nguyễn Văn An (1992) lao động trên tàu cá NA 90205 TS rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Nghệ An huy động các phương tiện hoạt động trong khu vực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

– Tìm kiếm 06 thuyền viên tàu VAN DON (tiếp theo Báo cáo số: 402/BC-CHCN ngày 04/3): Ngày 05/3 các lực lượng đã kết thúc công tác tìm kiếm tại hiện trường.

– Tìm kiếm 03 ngư dân tàu BTh 99458 TS (tiếp theo Báo cáo số: 402/BC-CHCN ngày 04/3): Tàu SAR 272 phối hợp tàu CN 09 và 32 tàu cá tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ cháy rừng; tổ chức tìm kiếm người mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu