Báo cáo ngày 05/4/2022 (Tính đến 17h30 ngày 05/4/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 182/BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/4/2022

(Tính đến 17h30 ngày 05/4/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 05/4)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 492.859.900; tử vong 6.179.304; điều trị khỏi 428.253.436.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 9.867.045; điều trị khỏi 7.843.835; tử vong 42.642; đang điều trị 1.980.568.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn: 16h05 ngày 04/4, tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, xảy ra cháy 9.000m2 xưởng sản xuất nông sản của Công ty TNHH Hồng Ngọc-Liên Hưng Phát. Ban CHQS huyện Nam Sách điều 10 CBCS phối hợp với 12 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 23h45 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng

– 14h15 ngày 04/4, tại phường Hà Tu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 1.000m2 rừng bạch đàn, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 98 người (Bộ đội 40, Dân quân 42, lực lượng khác 16) dập tắt đám cháy lúc 15h45 cùng ngày.

– 15h30 ngày 04/4, tại các xã Thượng Bình, Đồng Tiến, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, xảy ra cháy 5,5 ha rừng bồ đề, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 35 dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 16h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

3.1. Tai nạn Thủy nội địa

17h30 ngày 04/4, tại xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa 05 cháu học sinh đi tắm hồ bị đuối nước (Mai Thanh Huyền, SN 2010; Lê Thị Phương Nhi, SN 2010; Lê Thị Bích Phương SN 2010; Lê Thị Thái Thịnh, SN 2010; Lê Bảo Trang, SN 2010). Ban CHQS huyện Thiệu Hóa điều 40 CBCS và dân quân phối hợp với các lực lượng tổ chức tìm kiếm. Đến 11h30 ngày 05/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy 05 thi thể bàn giao cho gia đình.

3.2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 06h30 ngày 05/3, cách Đông Nam đảo Phú Quý/Bình Thuận khoảng 30 hải lý, 02 tàu cá (NT 90974 TS-NT 91205 TS), bị hỏng máy được 02 tàu cá cùng tổ đội lai kéo (NT 91374 TS, NT 91292), nhưng do sóng to, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Ninh Thuận, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các phương tiện hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ; BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng Bình Thuận sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia cứu nạn khi có lệnh; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ.

– 13h20 ngày 05/4, cách Đông Đông Nam Đà Nẵng khoảng 148 hải lý, tàu cá QNg 90610TS/03LĐ, bị hỏng máy, thả trôi theo hướng 2100, tốc độ trôi 01 hải lý/giờ, thời tiết khu vực có gió Đông Bắc cấp 5-6, gần khu vực có 03 tàu cá cách khoảng 04 hải lý (QNg 98488 TS, QNg 94878 TS, QNg 94509 TS), thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Ngãi, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động 03 tàu cá trên và các tàu cá cùng tổ biết để có biện pháp hỗ trợ; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ phương tiện gặp sự cố trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Lã Đại Phong