Báo cáo ngày 05/7/2021 (Tính đến 17h30 ngày 05/7/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 298 /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/7/2021

(Tính đến 17h30 ngày 05/7/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 05/7)

– Tình hình dịch trên thế giới: 220 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 184.573.518; số người tử vong 3.993.602; số người hồi phục 168.922.458.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc: 20.508; điều trị khỏi 7.819; tử vong 90; đang điều trị 12.599, tổng số tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 203.156.

2. Thiên tai: Ngày 04/7, trên địa bàn các huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng; Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Tân Thạnh, tỉnh Long An; Gò Dầu tỉnh Tây Ninh xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, hậu quả: Chết 01 người (Tây Ninh), tốc mái 114 nhà dân (Sóc Trăng 25, Vĩnh Long 16, Long An 19, Tây Ninh 54), các địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

3. Hỏa hoạn, cháy rừng

3.1. Hỏa hoạn: 02h50 ngày 05/7, tại khu phố 2, Phường 5, Tp.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do bất cẩn khi sử dụng lửa. Địa phương huy động 03 kíp xe chữa cháy dập tắt đám cháy lúc 03h15 cùng ngày.

3.2. Cháy rừng

– 13h20 ngày 04/7, tại xã Đông Sơn, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế xảy ra cháy 4.5ha rừng phòng hộ, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 120 người (Bộ đội 47, Dân quân 15, LL khác 58), 04 xe ô tô, dập tắt đám cháy lúc 14h45 cùng ngày.

– 10h00 ngày 05/7, tại phường Hà Trung, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 05ha rừng keo, nguyên nhân đang được điều tra. Quân chủng PKKQ huy động 20 CBCS phối hợp cùng lực lượng tại chỗ, dập tắt đám cháy lúc 10h45 cùng ngày.

– 12h30 ngày 05/7, tại xã Văn Bán, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy 03ha rừng phòng hộ, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động 35 người (Bộ đội 20, Dân quân 15), 02 kíp xe chữa cháy, dập tắt đám cháy lúc 14h15 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 16h40 ngày 04/7, trên sông Đồng Nai tại khu vực xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sà lan LA 06745/02LĐ hành trình từ Đồng Nai đi Long An bị sóng đánh chìm, Biên phòng Tp.Hồ Chí Minh điều 13 CBCS/02 ca nô cứu 02 lao động đưa vào bờ an toàn.

– 20h30 ngày 04/7, tại khu vực cửa sông Bắc Luân, phường Trà Cổ, Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xuồng máy QN 1736 va chạm với phương tiện không BKS/02 LĐ Vương Khánh Lâm (SN 1986) lao động trên phương tiện không BKS rơi xuống biển mất tích. Biên phòng tỉnh Quảng Ninh điều 15 CBCS/02 xuồng cùng lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn các ngư dân bị nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Doãn Thái Đức