Báo cáo ngày 05/8/2021 (Tính đến 17h30 ngày 05/8/2021)

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 345 /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/8/2021

(Tính đến 17h30 ngày 05/8/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 05/8)

– Tình hình dịch trên thế giới: 222 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 201.011.420; tử vong 4.266.658.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 181.761; điều trị khỏi 54.332; tử vong 2.327; đang điều trị 125.102.

2. Bão số 4 (LUPIT): Hồi16h00 ngày 05/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,8 độ Vĩ Bắc, 117,0 độ Kinh Đông trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 16h00 ngày 06/8, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 24,6 độ Vĩ Bắc, 116,7 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.

3. Hỏa hoạn, cháy rừng

– 17h15 ngày 04/8, tại Số 241, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng xảy ra cháy 200m2 đình Quỳnh Cư, nguyên nhân do bất cẩn trong thắp hương. Địa phương huy động 10 Bộ đội, 15 Dân quân phối hợp với các lực lượng dập tắt đám cháy lúc 18h00 cùng ngày.

– 12h30 ngày 05/8, tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra cháy 3,5 ha rừng phòng hộ, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động 20 Bộ đội, 45 Dân quân phối hợp với các lực lượng dập tắt đám cháy lúc 14h00 cùng ngày.

4. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 01h00 ngày 05/8, bệnh xá đảo Đá Đông/QĐ Trường Sa tiếp nhận cấp cứu, điều trị ngư dân Mai Thế Vinh (1977) của tàu cá BTh 98506 TS bị nhiễm độc do cá mặt quỷ đâm. Đến 03h00 cùng ngày nạn nhân theo tàu tiếp tục sản xuất.

– 14h55 ngày 05/8, tại khu vực cách Đông mũi Cam Linh/Khánh Hòa khoảng 16,5 hải lý, tàu cá PY 94477 TS/04 LĐ bị phá nước, chìm; 04 ngư dân đã xuống thuyền thúng. Lúc 16h38 cùng ngày, Vùng 4 Hải quân điều tàu KN 468 đi cứu nạn, chưa có kết quả.

5. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng, cứu nạn ngư dân và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Hải Châu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *