Báo cáo ngày 05/8/2022 (Tính đến 17h30 ngày 05/8/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 386 /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/8/2022

(Tính đến 17h30 ngày 05/8/2022)

1. Thiên tai: Đêm 04/8, trên địa bàn các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, xảy ra mưa to kèm giông lốc, làm ngập úng cục bộ 400 nhà dân (Lào Cai); tốc mái 17 nhà dân (Yên Bái); gãy đổ 47ha hoa màu (phú Thọ). Bộ CHQS các tỉnh trên điều 40 Dân quân giúp dân khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

22h10 ngày 04/8, tại chợ đêm tx.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra cháy 04 ki ốt bán hàng tạp hóa, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS thị xã Tân Uyên điều 14 Dân quân phối hợp 07 kíp xe chữa cháy của Công An dập tắt đám cháy lúc 23h00 cùng ngày.

– 00h45 ngày 05/8, tại Phường 1, tp.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS tp.Trà Vinh điều 02 Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 01h15 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn: 14h00 ngày 04/8, cách Tây Nam mũi Hòn Chông/Kiên Giang khoảng 05 hải lý, tàu KG 36030 TS/06 ngư dân bị sóng đánh chìm. Biên phòng tỉnh Kiên Giang điều 02 CBCS phối hợp lực lượng tại chỗ cứu 06 ngư dân an toàn.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, dập tắt hỏa hoạn và cứu vớt ngư dân gặp nạn trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Lã Đại Phong