Báo cáo ngày 05/9/2022 (Tính đến 17h30 ngày 05/9/2022)

Cập nhật lần cuối: 29 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 431 /BC-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 05/9/2022

(Tính đến 17h30 ngày 05/9/2022)

1. Thiên tai

01h00 ngày 04/9, tại các xã Na Ngoi, Hữu Lập, Phà Đánh, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn làm hư hỏng 07 nhà dân, sập 55m tường rào, đổ 03 cột điện, sạt lở 20m đường giao thông liên thôn, ngập 29 ao cá. Ban CHQS huyện Kỳ Sơn điều 127 Bộ đội và Dân quân phối hợp lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

17h00 ngày 04/9, tại khu vực bãi biển thuộc xã Hoàng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Lê Văn Đông (2006) đi tắm biển bị sóng cuốn trôi. Biên phòng tỉnh Thanh Hóa điều 10 CBCS phối hợp lực lượng địa phương huy động 04 tàu cá tìm kiếm và bàn giao thi thể cho gia đình lúc 19h45 cùng ngày.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Hi10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ