Báo cáo ngày 06/01/2018 (Tính đến 17h00 ngày 06/01/2018)

Cập nhật lần cuối: 7 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18 /BC-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/01/2018

(Tính đến 17h00 ngày 06/01/2018)

1. Thiên tai

1.1. Tin gió mùa Đông Bắc và rét

– Ngày 06/01, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo từ ngày 08/01 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa (có nơi mưa to), rét đậm (vùng núi rét hại). Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 10-12 độ, vùng núi từ 8-10 độ (vùng núi cao dưới 5 độ).

– Vịnh Bắc Bộ từ ngày 08/01, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ từ ngày 09/01, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc biển Đông, Giữa và Nam biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động.

1.2. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Nam

Trong ngày, BTL Quân khu 5 tiếp tục duy trì 152 người (Bộ đội 96, Dân quân 56), tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ và xây dựng khu tái định cư. Kết quả: Hoàn thiện 04 nhà tình nghĩa (tại huyện Bắc Trà My), làm sạch 0,5 ha ruộng tại xã Quế Sơn 1, huyện Quế Sơn.

2. Công tác khắc phục hậu quả vụ nổ tại Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (Tiếp theo báo cáo số 17/BC-VP ngày 05/01): Lực lượng tham gia khắc phục hậu quả, bảo vệ hiện trường, thu gom vật liệu nổ còn sót lại trên khu vực: 159 người, trong đó: Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh 92 người (Bộ đội: 61; Dân quân: 31); BTL Công binh: 67 đc. Đến 22h00 ngày 05/01, đã thu gom và bàn giao 6,8 tấn đầu đạn và mảnh kim loại cho Trường bắn TB1 an toàn.

3. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn  

– 10h00 ngày 04/01, tại phao BP 07/Hồ Chí Minh, ông Quita Dantes Mllenna, Quốc tịch Anh, thuyền viên tàu STEVER 2 bị ngã, chấn thương vùng mắt. Biên phòng TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các lực lượng đưa người bị thương đi cấp cứu.

– 18h00 ngày 05/01, tại 13044’N- 109019’E (cách Đông cảng Quy Nhơn/Bình Định khoảng 08 hải lý), tàu cá BĐ 97618 TS/15 LĐ bị chìm do đâm va với tàu Xuân Thành 10; 15 ngư dân đã được các tàu hoạt động gần cứu vớt an toàn.

– 09h50 ngày 06/01, tại 20040’N- 106051’E (cách Đông Bắc đảo Hòn Dấu/Hải Phòng khoảng 04 hải lý), tàu cá HP 90114 TS/05LĐ bị phá nước, chìm. Biên phòng Hải Phòng điều 04 CBCS và huy động 01 tàu/06 ngư dân tổ chức cứu vớt 05 ngư dân an toàn.

        4. Đánh giá chung

        Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, báo cáo kịp thời; chủ động huy động lực lượng, phương tiện cứu nạn, tham gia khắc phục hậu quả vụ nổ tại tỉnh Bắc Ninh; cứu nạn trên biển và giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Nam.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.  

   Nơi nhận:

   – Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

   – Vụ Nội chính VPCP;

   – Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

   – Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

   – Lưu: VT, TB; H09.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *