Báo cáo ngày 06/01/2022 (Tính đến 17h30 ngày 06/01/2022)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/01/2022

(Tính đến 17h30 ngày 06/01/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 06/01)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 298.314.298; tử vong 5.482.613; điều trị khỏi 256.880.594;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.817.721; điều trị khỏi 1.436.046; tử vong 33.475; đang điều trị 348.200.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– Tàu cá TH 91682 TS/07LĐ, bị hỏng máy (tiếp theo báo cáo số 02/BC-VP, ngày 02/01): Lúc 11h30 ngày 06/01, tàu bị sự cố đã được tàu cá cùng tổ hỗ trợ lai kéo vào cảng Lạch Bạng/Tĩnh Gia/Thanh Hóa an toàn.

– 03h00 ngày 05/01, tại khu vực cách Nam Vũng Tàu/Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 64 hải lý, ngư dân Huỳnh Anh Bảo (SN 1998) của tàu cá BV 99849 TS bị rơi xuống biển mất tích, tàu cá BV 99849 TS đã tổ chức tìm kiếm chưa có kết quả. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, BTM Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển chỉ đạo cơ quan chức năng thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, hỗ trợ tìm kiếm người mất tích trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong