Báo cáo ngày 06/02/2021 (Tính đến 17h30 ngày 06/02/2021)

Cập nhật lần cuối: 6 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 64/BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/02/2021

(Tính đến 17h30 ngày 06/02/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 06/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 219 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số người mắc 105.952.368 người; số người tử vong 2.309.883 người; số người hồi phục 77.589.850 người.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc tại Việt Nam: 1.976 ca; điều trị khỏi 1.465 ca; số ca tử vong 35 ca; đang điều trị 476 ca; số người tiếp xúc gần và nhập cảnh đang được cách ly theo dõi 80.113 người.

2. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

– 17h46 ngày 05/02, tại 11035’N-111056’E (cách Đông Đông Nam Nha Trang/Khánh Hòa khoảng 150 hải lý), tàu ANTONIS ANGELICOUSSIS, quốc tịch Hy Lạp, hành trình từ Singapore đi Trung Quốc, thuyền viên Silverio, quốc tịch Philippin bị đau bụng. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ cấp cứu. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Khánh Hòa, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với đại lý tàu để tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19. Lúc 08h45 ngày 06/02, tàu SAR 27- 01và kíp bác sỹ xuất phát đi đón và cấp cứu bệnh nhân, đến 12h08 cập cảng Nha Trang, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa Khánh Hòa điều trị.

– 22h00 ngày 04/02, tại 10050’N-114052’E (cách Tây Nam đảo Loại Ta/QĐ. Trường Sa khoảng 17 hải lý), tàu cá BĐ 97524TS/04LĐ bị phá nước, chìm, các ngư dân tàu bị nạn được tàu cá BĐ 96089TS hoạt động gần cứu an toàn.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ cứu nạn các ngư dân tàu cá bị chìm, cấp cứu người bị bệnh trên biển.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Doãn Thái Đức