Báo cáo ngày 06/02/2022 (Tính đến 17h30 ngày 06/02/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022
BỘ TỔNG THAM MƯU

CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-CHCN Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 06/02/2022)

1. Hỏa hoạn

15h55 ngày 05/02, tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tăt đám cháy lúc 16h30 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn

04h30 ngày 06/02, tại khu vực cảng biển Dương Đông Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, tàu BTh 99369 TS/12 LĐ do trời tối đâm vào bờ kè, chìm. 12 lao động được các tàu hoạt động gần cứu an toàn.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

4. Kíp trực ngày 07/02/2022

– Trực Chỉ huy Cục: Thiếu tướng Lã Đại Phong – Phó Cục trưởng.

– Trực ban trưởng: Đại tá Nguyễn Việt Hoa, Trợ lý TBT.

Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Tổng Tham mưu trưởng (để b/c);

– Chủ nhiệm TCCT (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Nguyễn Trọng Bình (để b/c);

– C50, C51, C69, C10, C11, C12, C14;

– Báo QĐND, THQĐ;

– Lưu: VT, TB. V13.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/02/2022

(Tính đến 17h30 ngày 06/02/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 06/02)

– Tình hình dịch trên thế giới: 224 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 394.188.713; tử vong 5.752.870; điều trị khỏi 313.093.397.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 2.327.859; điều trị khỏi 2.105.913; tử vong 38.261; đang điều trị 183.685.

2. Hỏa hoạn

15h55 ngày 05/02, tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tăt đám cháy lúc 16h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

04h30 ngày 06/02, tại khu vực cảng biển Dương Đông Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, tàu BTh 99369 TS/12 LĐ do trời tối đâm vào bờ kè, chìm. 12 lao động được các tàu hoạt động gần cứu an toàn.

4. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ phương tiện bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phạm Văn Tỵ

Trung tâm điều hành Báo cáo Thủ trưởng ngày 06/02

1. Hỏa hoạn: (01 vụ)

15h55 ngày 05/02, tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Tp.Hà Nội, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tăt đám cháy lúc 16h30 cùng ngày.

2. Công tác tìm kiếm cứu nạn: (01 vụ)

04h30 ngày 06/02, tại khu vực cảng biển Dương Đông Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, tàu BTh 99369 TS/12 LĐ do trời tối đâm vào bờ kè, chìm. 12 lao động được các tàu hoạt động gần cứu an toàn.

Báo cáo hết./.

Ngày 06 tháng 02 năm 2022

Hải Tổng Hợp muộn

– 10h30 ngày 05/02, tại phường Trung Đô, Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do chập điện. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 11h00 cùng ngày.

– 10h45 ngày 05/02, tại xã Quang Trung, huyện, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phói hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 11h38 cùng ngày.

– Ngày 04/02, tại khu neo đậu Tân Cảng Cát Lái/Tp.Hồ Chí Minh, tàu MARIANA JADE, quốc tịch Liieria có thuyền viên John Paul Alkonga, quốc tịch Philipin bị tai nạn lao động, đứt gân và vỡ khớp xương ngón tay cái. Biên phòng Tp.Hồ Chí Minh phối hợp với các lực lượng đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện Việt Pháp.