Báo cáo ngày 06/10/2022 (Tính đến 17h30 ngày 06/10/2022)

Cập nhật lần cuối: 16 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 495 /BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/10/2022

(Tính đến 17h30 ngày 06/10/2022)

1. Thiên tai: Khắc phục hậu quả do lũ ống tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An: Trong ngày, BTL QK4 điều 322 CBCS (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An: 196, Bộ đội Biên phòng Nghệ An: 135, Đoàn KTQP 4: 35, Dân quân: 91) và 32 ô tô, 47 xe mô tô và dụng cụ cầm tay tham gia giúp dân khắc phục hậu quả.

2. Hỏa hoạn

– 03h51 ngày 06/10, tại thôn Hòa Trúc, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, tp. Hà Nội xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân đang điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

– 05h30 ngày 06/10, tại thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ xảy ra cháy cửa hàng nội thất ô tô, sau đó cháy lan sang quán đồ nướng liền kề, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Đoan Hùng điều 20 Bộ đội, 15 Dân quân phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 06h40 cùng ngày.

3. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục hậu quả thiên tai và dập tắt hỏa hoạn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. H10.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ