Báo cáo ngày 06/11/2021 (Tính đến 17h30 ngày 06/11/2021)

Cập nhật lần cuối: 5 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 485/BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/11/2021

(Tính đến 17h30 ngày 06/11/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 06/11)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 249.896.797; tử vong 5.054.842, điều trị khỏi 226.236.319;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 953.547; điều trị khỏi 837.347; tử vong 22.412; đang điều trị 94.788.

2. Hỏa hoạn

– 21h00 ngày 05/11, tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ, xảy ra cháy 01 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 21h20 cùng ngày.

– 23h25 ngày 05/11, tại xã Tân Khánh Đông, Tp.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, xảy ra cháy xưởng sản xuất nhang. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 03h30 cùng ngày.

3. Công tác tìm kiếm cứu nạn

– 08h30 ngày 06/11, cách Đông Nha Trang/Khánh Hòa khoảng 85 hải lý, Phạm Tấn Thành, SN 1968, ngư dân tàu QNg 90684 TS bị đau bụng dữ dội, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN đã điều tàu SAR 27- 01 trực tại Nha Trang đi cứu nạn,, dự kiến 20h cùng ngày về đến Nha Trang.

– 11h00 ngày 06/11, cách Tây Tây Bắc đảo Song Tử Tây khoảng 110 hải lý, Nguyễn Tấn Ân, SN1973, ngư dân tàu QNg 90585 TS bị đau bụng. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc và tư vấn y tế cho tàu; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Quảng Ngãi, Khánh Hòa, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan chức năng huy động các tàu cá đang hoạt động gần đến hỗ trợ.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Phạm Văn Tỵ