Báo cáo ngày 06/12/2021 (Tính đến 17h30 ngày 06/12/2021)

Cập nhật lần cuối: 4 Tháng Mười, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 543 /BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/12/2021

(Tính đến 17h30 ngày 06/12/2021)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 06/12)

– Tình hình dịch trên thế giới: 223 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc Covid-19, cụ thể: Số ca mắc 266.140.575; tử vong 5.271.471; điều trị khỏi 239.779.149;

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 1.309.092; điều trị khỏi 1.009.277; tử vong 26.260; đang điều trị 273.555.

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn: 07h47 ngày 06/12, tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng, xảy ra cháy 01 nhà dân. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 08h00 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng: 02h10 ngày 06/12, tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra cháy 2,7ha rừng thông. Địa phương huy động 28 Dân quân phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy lúc 04h00 cùng ngày.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 19h30 ngày 05/12, cách Đông Đông Nam Hòn Chông/Phan Rang/Ninh Thuận khoảng 34 hải lý, tàu cá KH 90026 TS/11 LĐ bị nước vào buồng máy, không hoạt động được. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo huy động các tàu cá, phương tiện hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu của đơn vị hoạt động trên biển biết để có biện pháp trợ giúp. 04h00 ngày 06/12, tàu đã khắc phục được sự cố và chạy về cảng Nha Trang lúc 13h55 cùng ngày.

11h00 ngày 06/12, cách Đông Đông Nam đảo Đá Bông Bay/QĐ.Hoàng Sa khoảng 30 hải lý; cách Đông đảo Lý Sơn/Quảng Ngãi khoảng 220 hải lý, tàu cá QNg 90887 TS/08LĐ, bị hỏng máy, thả trôi. Khu vực gió Đông Bắc cấp 6-7, thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN yêu cầu: Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam duy trì liên lạc với tàu, phát thông báo hàng hải, thông báo cho MRCC China biết để có biện pháp hỗ trợ cứu nạn các ngư dân và hỗ trợ tàu cá bị sự cố; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi, BTM Bộ đội Biên phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, huy động các tàu cá, phương tiện hoạt động gần khu vực biết để có biện pháp hỗ trợ; BTM Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển thông báo cho các tàu hoạt động trên biển biết để có biện pháp trợ giúp; Cục Lãnh sự/Bộ Ngoại giao thông báo vụ việc đến nhà nước Trung Quốc có biện pháp trợ giúp cứu nạn ngư dân tàu cá bị sự cố.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt vụ hỏa hoạn, cháy rừng, hỗ trợ cứu nạn ngư dân tàu cá gặp nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN tổng hợp, báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. V10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Lã Đại Phong