Báo cáo ngày 06/3/2022 (Tính đến 17h30 ngày 06/3/2022)

Cập nhật lần cuối: 1 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 126 /BC-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/3/2022

(Tính đến 17h30 ngày 06/3/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 06/3)

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 445.497.963; tử vong 6.015.703; điều trị khỏi 378.487.544.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 4.191.079; điều trị khỏi 2.616.002; tử vong 40.726; đang điều trị 1.534.351.

2. Tai nạn và công tác tìm kiếm cứu nạn

– 13h00 ngày 05/3, cách Đông Nam Cam Ranh/Khánh Hòa khoảng 54 hải lý, tàu cá KH 90242 TS/02 LĐ, bị hỏng máy, Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Cục Cứu hộ – Cứu nạn yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương thông báo, huy động các phương tiện hoạt động gần biết có biện pháp hỗ trợ. 13h45 ngày 06/3 tàu KN 414 trên hành trình về đất liền đã tiếp cận lai kéo tàu bị sự cố về Cam Ranh, dự kiến 08h ngày 07/3 về đến cảng Ba Ngòi, Cam ranh.

– 08h15 ngày 06/3 bệnh xá đảo Trường sa tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Mẹo, SN 1975, ngư dân tàu cá QNg 95459 TS trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, chảy máu mũi. Chuẩn đoán tăng huyết áp kịch phát, xuất huyết niêm mạc mũi. Hiện bệnh nhân đang điều trị, theo dõi tại đảo.

– Vụ tàu cá BTh 97497 TS hỏng máy, thả trôi (tiếp theo Báo cáo số: 123/BC-VP ngày 03/3): 09h00 ngày 06/3 tàu KN 417 đã lai kéo tàu cá trên về đến cảng Ba Ngòi/Cam Ranh, bàn giao cho các cơ quan chức năng theo quy định.

3. Đánh giá chung:

Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người, phương tiện gặp nạn và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Lã Đại Phong