Báo cáo ngày 06/5/2017 (Tính đến 17h00 ngày 06/5/2017)

Cập nhật lần cuối: 10 Tháng Mười, 2022

ỦY BAN QUỐC GIA TKCN


VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 227/BC-VP

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2017

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/5/2017

(Tính đến 17h00 ngày 06/5/2017)

1. Thiên tai

– 07h00 ngày 04/5, tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An xảy ra lốc xoáy, làm sập 08 căn nhà, tốc mái 04 nhà khác, không có thiệt hại về người. Biên phòng Long An điều 10 CBCS tham gia cùng lực lượng tại chỗ địa phương tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

– Ngày 04/5, tại 04 xã: Thanh Hòa (huyện Bù Đốp), Thanh An (huyện Hớn Quản), Thanh Lương và Thanh Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước xảy ra lốc xoáy, làm tốc mái 05 căn nhà, đổ, gẫy 1.000 cây cao su, 20.631 trụ hồ tiêu, không gây thiệt hại về người. Địa phương huy động: 72 người (Bộ đội 32, Dân quân 40) tổ chức giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống.

– 14h00 ngày 05/5, tại xã Măng Cành, huyện Kon PLong, tỉnh Kom Tum, xảy ra mưa dông kèm theo lốc xoáy làm gãy, đổ cây cối và cột điện ven đường đã đè chết 02 mẹ con chị Trần Thị Phụng, SN 1980 và con Hoàng Hữu Gia Huy, SN 2015. Địa phương phối hợp cùng gia đình giải quyết hậu quả. 

2. Hỏa hoạn, cháy rừng

2.1. Hỏa hoạn

– 18h50 ngày 05/5, tại số 1035, đường Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội xảy ra cháy 100 m2 kho hàng chứa máy điều hòa của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Mạnh Phát, không thiệt hại về người. Địa phương huy động: 64 người (Bộ đội 04, Dân quân 40, lực lượng khác 20) và 10 kíp xe chữa cháy, tổ chức dập tắt đám cháy lúc 20h30 cùng ngày.

2.2. Cháy rừng

13h30 ngày 03/5, tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang xảy ra cháy 1,1 ha rừng phòng hộ. Biên phòng Hà giang điều 07 CBCS tham gia cùng lực lượng tại chỗ địa phương dập tắt đám cháy lúc 15h00 cùng ngày.

3. Tai nạn, công tác tìm kiếm cứu nạn

08h30 ngày 04/5, tại vùng biển gần bờ xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, tàu cá BT 93721 TS/03 LĐ bị cháy, chìm. 03 ngư dân được tàu cùng Tổ đội là BT 93474 TS cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

4. Đánh giá chung 

Trong ngày, các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm quy định trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo. Bộ đội địa phương các tỉnh Long An, Hà Giang, Bình Phước, Kom Tum và TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với địa phương huy động lực lượng tham gia ứng phó các vụ cháy và khắc phục hậu quả lốc xoáy trên địa bàn.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./. 

            

 Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Trịnh Đình Dũng (để b/c);

Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh, PCTTTUB (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ TW về PCTT;

– Đài THVN, TTXVN, Đài TNVN, VTC14;

– Lưu: VT, TB; NT10b.

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trương Đức Nghĩa