Báo cáo ngày 06/5/2018 (Tính đến 17h00 ngày 06/5/2018)

 BỘ TỔNG THAM MƯU

CỤC CỨU HỘ – CỨU NẠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 527 /BC-CHCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/5/2018

(Tính đến 17h00 ngày 06/5/2018)

1. Cháy rừng

10h30′ ngày 05/5, tại địa bàn phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế xảy ra vụ cháy 03 ha rừng phòng hộ. Nguyên nhân được xác định do Cảnh sát cơ động của Bộ công an huấn luyện bắn đạn thật gây ra cháy. Địa phương huy động 95 người (Bộ đội 47, Dân quân 18, lực lượng khác 30) tổ chức dập tắt đám cháy lúc 11h30′ cùng ngày.

2. Tai nạn thủy nội địa

23h50 ngày 04/5, tại đoạn kênh rạch Long Xuyên, khóm Tây Khánh 5, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Sà lan BKS SG – 8100 hành trình từ Kiên Giang đi Sông Hậu đã đâm va làm sập 07 nhà dân và 02 bè cá ven sông, do đêm tối, tầm nhìn hạn chế. Không thiệt hại về người. Địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xử lý và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả.

3. Đánh giá chung

Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chế độ báo cáo; chủ động huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng và giúp dân khắc phục hậu quả tai nạn.  

Cục Cứu hộ – Cứu nạn tổng hợp, báo cáo./.

 Nơi nhận:

– Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

– Đ/c TTMT, CN TCCT (để b/c);

– Trực Chỉ huy BTTM (để b/c);

– Đ/c Phó TTMT Phạm Ngọc Minh (để b/c);

– CVP BQP, Trực ban SCH BQP;

– C51, C69, C12, C14, Báo QĐND, THQĐ;

– Thủ trưởng Cục;

– Lưu: VT, TB, NT19.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *