Báo cáo ngày 06/5/2022 (Tính đến 17h30 ngày 06/5/2022)

Cập nhật lần cuối: 30 Tháng Chín, 2022
ỦY BAN QUỐC GIA

ỨNG PHÓ SỰ CỐ, THIÊN TAI

VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 239 /BC-VP Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình ngày 06/5/2022

(Tính đến 17h30 ngày 06/5/2022)

1. Công tác ứng phó dịch COVID-19 (tính đến 16h30 ngày 06/5).

– Tình hình dịch trên thế giới: Tổng số ca mắc 515.947.746; tử vong 6.272.211; điều trị khỏi 470.754.694.

– Tình hình dịch tại Việt Nam: Tổng số ca mắc 10.666.751; điều trị khỏi 9.314.420; tử vong 43.049; đang điều trị 1.309.282.

2. Hỏa hoạn

– 02h30 ngày 06/5, tại thi trấn Blei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum xảy ra cháy cửa hàng kinh doanh đồ điện tử gia dụng, nguyên nhân đang được điều tra. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an, dập tắt đám cháy lúc 06h30 cùng ngày.

– 08h58 ngày 06/5, tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng xảy ra cháy 01 nhà dân, nguyên nhân do bất cẩn khi sử dụng lửa. Địa phương huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với 02 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 09h10 cùng ngày.

– 10h30 ngày 06/5, tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh xảy ra cháy 1.000m2 xưởng sản xuất khẩu trang, nguyên nhân do chập điện. Ban CHQS huyện Gia Bình điều 95 người (Bộ đội 15, Dân quân 80), phối hợp với 03 kíp xe chữa cháy của Công an dập tắt đám cháy lúc 13h00 cùng ngày.

3. Tai nạn và Công tác tìm kiếm cứu nạn: 21h00 ngày 03/5, cách Đông Bắc đảo Linh Côn/QĐ Hoàng Sa khoảng 270 hải lý, Hồ Hoàng Giang – SN 2004 ngư dân tàu cá QNg 98348 TS bị tai nạn lao động tử vong, tàu đang hành trình đưa thi thể nạn nhân về Tam Quan, Bình Định.

4. Đánh giá chung: Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thực hiện tốt chế độ báo cáo, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện dập tắt các vụ hỏa hoạn, hỗ trợ ngư dân bị nạn trên biển và làm tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn báo cáo./.

Nơi nhận:

– Đ/c Phó TTCP Lê Văn Thành (để b/c);

– Vụ Nội chính VPCP;

– Văn phòng BCĐ QG về PCTT;

– BTS/Đài THVN, TH TTX VN, VTC14;

– Báo: Nhân dân, Hà Nội mới;

– Lưu: VT, TB. Ch10.

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

 

 

Lã Đại Phong